Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30- 8.00 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze. Oglądanie książeczek, czasopism, albumów dziecięcych.

 

 

8.00 – 8.15 Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne.

 

8.15 – 8.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie się do śniadania.

 

8.30 – 9.00 Śniadanie

 

9.00- 9.10 Przygotowanie do zajęć.

 

9.10 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

 

10.00 – 10.15 Czynności samoobsługowe.

 

10.15 – 11.15 Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody

 

11.15 – 11.30 Czynności higieniczne  w łazience, przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00 Obiad

 

12.00- 13.50 Dzieci młodsze – leżakowanie. Dzieci starsze – słuchanie muzyki relaksacyjnej, wybranych pozycji literatury dziecięcej. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, praca indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu.

 

13.50 – 14.00 Dzieci młodsze - ubieranie się i czynności higieniczne.

Dzieci starsze – czynności porządkowo – gospodarcze, czynności higieniczne.

 

14.00 -14.15 Podwieczorek

 

14.15 – 16.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Prace porządkowe