Opłaty

Opłaty

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w naszym przedszkolu jest honorowana 

Ornecka Karta Dużej Rodziny

Opłaty za przedszkole

Od 1 września 2013 r. zgodnie z tzw. ustawą przedszkolną z dnia 13 czerwca  (Dz. U. z 2013 r. poz.827) za każdą zadeklarowaną godzinę dodatkową ponad podstawę programową rodzice wnoszą opłatę 1 zł.


Pobyt dziecka w godzinach podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatny.

 

W naszym przedszkolu podstawa programowa realizowana jest

w godzinach: 8:00 - 13:00

Dzieci 6 letnie (realizujące roczne przygotowanie przedszkolne), w związku z objęciem od 1 stycznia 2017 r. subwencją oświatową, są zwolnione z opłaty za pobyt.

 

Od 1 września 2017 r. stawka żywieniowa obowiązująca w naszym predszkolu wynosi 5 zł.

 

Odpisy:

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności

 

 Pisemną informację o należniej kwocie rodzic (opiekun) otrzymuje

w dniach 10-13 dnia każdego miesiąca.

 

Wpłaty dokonuje się do dnia 15 każdego miesiąca na podane konto przedszkola.

 

Numer konta:  18116022020000000176387026